tennissen

WELKOM GASTSPELER

Wat is een gastspeler:

Een gastspeler is lid van Tennis Vlaanderen en kan door een tennislid van TC Boekt worden uitgenodigd. Het tennislid blijft verantwoordelijk voor zijn/haar gast.

Een tennislid mag maximum 5 keer per jaar een gastspeler/onbekende gast uitnodigen op de terreinen van TC Boekt.

Wat is een onbekende gast:

Een onbekende gast is geen lid van Tennis Vlaanderen en is meestal iemand die de club wil verkennen. Hij of zij kan door een tennislid van TC Boekt worden uitgenodigd. Het tennislid blijft verantwoordelijk voor zijn/haar gast.

 • Een onbekende gast speelt op eigen risico en is niet verzekerd door de club.

Reserveer een terrein met een gastspeler/onbekende gast: 

Een terrein reserveren is verplicht!

Ga naar de website of app van Tennis Vlaanderen.

 • Selecteer een vrij terrein.

 • Selecteer je partner(s) en/of gastspeler(s).

 • Bevestig je reservatie.

  Het huurgeld voor het spelen met een gast bedraagt 5 euro en dient rechtstreeks gestort te worden op de rekening van TC Boekt. (Rekeningnummer BE12 7845 3621 2992 of zie payconiq QR-code)

  Top. Het terrein is nu van jou!

PLEINEN RESERVEREN

Ken je de app van Tennis Vlaanderen al? 

Zowel leden als niet-leden kunnen deze gratis downloaden in de app store van google en app store van apple. Leden krijgen toegang via hun lidnummer of e-mailadres en wachtwoord (cfr. de website van Tennis Vlaanderen). 


App downloaden: 

Play Store   -   App Store

 

Via Tennis Vlaanderen een plein reserveren: www.tennisvlaanderen.be

HOE RESERVEREN MET DE APP

Open de app van Tennis Vlaanderen en klik onderaan op de knop 'Reservaties' om een terrein te reserveren. Klik vervolgens op de gele knop 'reserveer terrein'. Kies een datum en navigeer dan naar het gewenste uur en het gewenste terrein. Beschikbare terreinen/uren zijn niet gearceerd. Klik op de blok(ken) waarop je wil reserveren, vervolgens wordt deze reservatie in het geel aangeduid en kan je via de knop 'boek terrein' het gekozen terrein reserveren. Selecteer ook nog je partners om je reservatie te vervolledigen en klik op 'terrein reserveren' om je reservatie te finaliseren.


CLUBREGLEMENT

 1. Men kan alleen nog online een plein reserveren. Iedere speler is verplicht van zijn naam en voornaam op het juiste plein in te vullen. 
 2. Wanneer een kwartier over tijd het terrein niet bezet is, mag eenieder op het terrein spelen en verliezen de geboekte spelers hun speelrecht.
 3. Men stopt 5 minuten voor tijd en is verplicht de banen te vegen. Afval en leeggoed worden onmiddellijk na het uur verwijderd.
 4. Het is verboden te roken op de pleinen.
 5. Ieder betalend lid mag 5x per jaar een gast uitnodigen. Een gastspeler kan maximaal 3x per seizoen uitgenodigd worden en betaalt €5. De betaling gebeurt per overschrijving op de bankrekening van de club met de vermelding 'GAST - datum - naam'. Rekeningnummer BE12 7845 3621 2992 
 6. Iedere speler (ook gast) speelt verplicht met specifieke tennisschoenen (vlakke zolen). Het is verboden de tennisterreinen te betreden voor niet spelers !! (uitgezonderd scheids- en lijnrechters).
 7. Het bestuur houdt zich steeds het recht voor de toegang tot de terreinen te verbieden wanneer de omstandigheden dit vereisen. (Bij regen, vorst enz). De deur van het hekwerk zal dan ook gesloten zijn !! Bijkomende richtlijnen zullen dan uitgehangen worden en zijn bindend.
 8. Verdere activiteiten van de club worden van te voren aangeduid en zijn bindend. Vrij spelen is dan niet mogelijk.
 9. Tracht zoveel mogelijk de gravel onder uw tennisschoenen op het terrein te verwijderen. Een reservepaar schoenen of pantoffels zijn aangewezen om het terras en het Buurthuis proper te houden.
 10. Dieren zijn niet toegelaten op de terreinen.
 11. Ieder lid (of gast) is geacht deze richtlijnen te kennen en toe te passen. Men aarzelt niet om overtreders aan te duiden waardoor het bestuur desbetreffende personen kan sanctioneren.
 12. ALLEEN BETALENDE LEDEN (GASTEN) ZIJN TOEGELATEN OP DE TERREINEN !
 13. Let op : wanneer men geen lid is, is men ook niet verzekerd tegen gebeurlijke ongevallen.
 14. Supporters houdt ook het terras proper, gooi geen sigarettenpeukjes op de grond, maar in de daarvoor voorziene asbakken.